Avis legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les pàgines de barcevall.com són propietat de Barcevall SLU. (BARCEVALL d’ara en endavant) amb C.I.F B-59.083.659, domiciliada a Av Diagonal 537 6ºb 08029 Barcelona.

Dades de Contacte: Telèfon: + 34 977 24 44 23 Correu electrònic: info@barcevall.com. Abans d’utilitzar els nostres serveis o utilitzar aquestes pàgines, llegiu el següent avís legal, tenint present que si continua utilitzant els nostres serveis o visitant aquestes pàgines acceptarà implícitament les condicions d’aquest avís legal.

L’usuari es compromet a manipular aquestes pàgines acord al que estableix aquest avís legal. En cap cas, BARCEVALL serà responsable dels danys que pogués causar l’usuari per l’ús erroni o indegut d’aquestes pàgines o de qualsevol servei o contingut derivat de les mateixes en relacions amb tercers, sent responsabilitat única i exclusiva de l’USUARI d’aquestes pàgines. L’usuari assumirà totes les despeses, costes i indemnitzacions que es puguin derivar de processos iniciats contra ell per incompliment del que estableix el present avís legal.

BARCEVALL exposa que tota la informació inclosa en aquestes pàgines pertany a contingut públic recollit de pàgines web totalment obertes al públic i que aquests reconeixen que són els únics responsables de la veracitat de les dades i es fan responsables de totes les accions que tercers puguin interposar per raó d’aquests.

L’usuari no pot, excepte visualitzar les dades i imatges d’aquestes pàgines, realitzar cap tipus d’acció en relació a tot el que s’ha exposat les mateixes sense l’autorització expressa de BARCEVALL.

L’USUARI, excepte autorització prèvia, expressa i escrita de BARCEVALL, es compromet a utilitzar la informació continguda en aquestes pàgines, exclusivament per a la seva visualització ia no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés, així mateix, accepta no utilitzar, traslladar, mercantilitzar o disposar de la informació inclosa en aquestes pàgines o serveis de manera que rivalitzi de manera deslleial amb BARCEVALL o qualsevol dels seus serveis relacionats.

L’usuari es compromet a no utilitzar aquestes pàgines o els seus serveis i continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent que sigui d’aplicació.

BARCEVALL es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts de la web quan així ho estimi segons la seva Política Comercial. De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés a les seves pàgines, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

BARCEVALL és titular dels drets de propietat industrial i intel·lectual dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgines, els menús, botons de navegació, el codi PHP i HTML, els applets de Java o JavaScript, els controls de ActiveX, els textos , imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. Així mateix, BARCEVALL és titular dels drets de propietat industrial derivats de l’ús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren en qualsevol de les pàgines webs que integren BARCEVALL o disposa de la corresponent autorització per a la seva utilització.

BARCEVALL es reserva els drets de reproducció, transformació, ajust, comunicació pública, manteniment, correcció d’errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui incumbir sobre els continguts de les seves pàgines.

Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en què es produïssin, requereix autorització prèvia i per escrit de BARCEVALL. En cap cas, BARCEVALL serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pogués cometre qualsevol usuari dintre d’aquestes pàgines.

BARCEVALL, els seus directius i empleats, socis, així com els seus agents no seran responsables de la veracitat, moralitat o fiabilitat de les dades o opinions aportades pels seus clients, així com tampoc es responsabilitzaran de qualsevol tipus d’opinió o informació que circuli per la xarxa .

BARCEVALL seus directius i empleats, així com els seus agents no seran responsables de les possibles infraccions dels seus clients que afectin els drets d’un altre client o de tercers en matèria de drets de marques, patents, informació confidencial o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

BARCEVALL garanteix el correcte funcionament de les seves pàgines, tot i que no es farà responsable de cap dany que es generi a l’usuari oa tercers en cas d’impossibilitat de prestar servei a causa supòsits de cas fortuït, força major o qualsevol altra causa imputable o no a BARCEVALL , o del mal funcionament temporal del sistema si respon a tasques de manteniment del mateix oa fallades que afectin a operadors oa una defectuosa configuració dels equips de l’USUARI o per qualsevol altre problema imputable a l’equip de l’USUARI.

El contingut d’aquest acord i de les nostres pàgines és exclusivament per a majors de 18 anys.

CONTINGUTS

BARCEVALL es reserva el dret a modificar el contingut i elements que integren les seves pàgines, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan ho consideri convenient d’acord amb l’exercici dels seus serveis.

BARCEVALL no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir-se des de la seva pàgina, ni d’aquells continguts que no hagin estat supervisats per BARCEVALL.

BARCEVALL utilitza tots els mitjans de què disposa per a no permetre la publicació errònia o no veritable de les dades que en les nostres pàgines no obstant això, BARCEVALL no garanteix la veracitat absoluta de tots els continguts de les seves pàgines, ja que aquests poden estar subjectes a algun tipus d’error i per tant no es poden prendre com una oferta contractual i són dades merament informatius i orientatius.

BARCEVALL assenyala l’existència de “cookies” a la seva pàgina web.usuari que contravingui el disposat en AQUEST avís legal.